De functie van Wijk- en gebiedsbeheer verschuift mogelijk van wijk-, gebieds-, complex-, VvE-beheerder naar leefbaarheidsbeheerder.

Wat gaat er veranderen?

Meer samenwerken, digitaal ondersteund
In 2025 is jouw rol wellicht verschoven van wijk-, gebieds-, complex-, VvE-beheerder naar leefbaarheidsbeheerder. Als leefbaarheidsbeheerder ben je zichtbaar in de wijk en eerste aanspreekpunt voor huurders en hun problematiek: van het helpen met het digitaal invoeren van reparatieverzoeken tot en met het bemiddelen bij overlastsituaties.

Er zijn waarschijnlijk meer lokale leefbaarheidsbeheerders nodig om de zichtbaarheid in de wijken en buurten te waarborgen. Met een brede algemene kennis van individuele en sociale problematieken heb je als leefbaarheidsbeheerder meer aandacht voor de huurders en hun leefomgeving. Je observeert persoonlijke- en leefbaarheidsproblemen en bespreekt deze met professionals in de leefbaarheidsketen.

Als leefbaarheidsbeheerder maak je gebruik van datasystemen, analyses en observaties om persoonlijke en leefbaarheidsproblemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden

  • Meer digitaal contact met bewonerscommissies
  • Participeren in appgroepen van de wijk om met elkaar te communiceren
  • Tijd en geld hebben om initiatieven van huurders te kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een moestuin van de straat
  • Werken met een 'real-time' leefbaarheidsmonitor om de status van de wijk te checken
  • Werken met één systeem om informatie op te zoeken en contact te houden met collega's

Wat willen collega's in jouw vakgebied leren?
Op een integrale en innovatieve manier kijken naar het creëren van leefbare wijken, daar is vooral behoefte aan. Men wil heel graag leren over hoe ze problemen structureel kunnen oplossen die voortkomen uit de veranderende doelgroep. Hoe zorg je samen met je ketenpartners voor een inclusieve wijk en hoe communiceer je effectief met je veranderende doelgroep? Dit zijn thema’s waarover men wil leren.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes wijk en gebiedsbeheer A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow wijk en gebiedsbeheer zonder leersuggesties A4