De functie van Wijk- en gebiedsbeheer verschuift mogelijk van wijk-, gebieds-, complex-, VvE-beheerder naar leefbaarheidsbeheerder.

Wat gaat er veranderen?

Meer samenwerken, digitaal ondersteund
In 2025 is jouw rol wellicht verschoven van wijk-, gebieds-, complex-, VvE-beheerder naar leefbaarheidsbeheerder. Als leefbaarheidsbeheerder ben je zichtbaar in de wijk en eerste aanspreekpunt voor huurders en hun problematiek: van het helpen met het digitaal invoeren van reparatieverzoeken tot en met het bemiddelen bij overlastsituaties.

Er zijn waarschijnlijk meer lokale leefbaarheidsbeheerders nodig om de zichtbaarheid in de wijken en buurten te waarborgen. Met een brede algemene kennis van individuele en sociale problematieken heb je als leefbaarheidsbeheerder meer aandacht voor de huurders en hun leefomgeving. Je observeert persoonlijke- en leefbaarheidsproblemen en bespreekt deze met professionals in de leefbaarheidsketen.

Als leefbaarheidsbeheerder maak je gebruik van datasystemen, analyses en observaties om persoonlijke en leefbaarheidsproblemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden

  • Meer digitaal contact met bewonerscommissies
  • Participeren in appgroepen van de wijk om met elkaar te communiceren
  • Tijd en geld hebben om initiatieven van huurders te kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een moestuin van de straat
  • Werken met een 'real-time' leefbaarheidsmonitor om de status van de wijk te checken
  • Werken met één systeem om informatie op te zoeken en contact te houden met collega's
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl