Het werk van Sociaal beheer en leefbaarheid verschuift mogelijk van sociaal beheerder, medewerker huurincasso en woonconsulent naar huurderscoach en leefbaarheidsregisseur.

Wat gaat er veranderen?

Zelfredzaamheid stimuleren en samenwerken
In 2025 is jouw rol als medewerker Sociaal beheer en leefbaarheid mogelijk verschoven naar huurderscoach en leefbaarheidsregisseur.

De verwachting is dat steeds meer huurders vragen om ondersteuning. Naast deze individuele situaties liggen veel van jouw werkzaamheden bij collectieve belangen zoals het verhogen van het woonplezier en de leefbaarheid. Jij stimuleert huurders zo veel mogelijk zelf de regie te nemen over de leefbaarheid in hun wijk.

Je wordt bij jouw werkzaamheden en beslissingen ondersteund door data en algoritmen. Standaardprocessen worden waarschijnlijk zoveel mogelijk door huurders zelf uitgevoerd. Een van jouw taken is het begeleiden van bewoners die dit zelf niet kunnen.

Op de korte termijn zijn in dit vakgebied waarschijnlijk meer medewerkers nodig om de huidige vraagstukken op te lossen. Wellicht verandert dit op de langere termijn door automatisering van processen en het stimuleren van eigenaarschap van huurders.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Regie hebben over activiteiten vanuit een integrale blik waarbij je over grenzen van je eigen vakgebied en corporatie heen kijkt
  • Samenwerken met ketenspecialisten
  • Werken met een digitaal systeem met kunstmatige intelligentie om de beste oplossing voor individuele huurders problemen te bepalen
  • Huurders stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in hun wijk

Wat willen collega's in jouw vakgebied leren?
Hoe speel je in op de veranderende doelgroepen en het ontstaan van andere woonvormen? En hoe houd je in je communicatie rekening met de psychische kwetsbaarheid van bewoners? Men wil heel graag samen leren met collega’s uit hetzelfde vakgebied. Maar ook het leren van en met samenwerkingspartners, zoals gemeente, zorgorganisaties, politie etc. staat hoog op de wensenlijst.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes sociaal beheer en leefbaarheid A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow sociaal beheer en leefbaarheid zonder leersuggesties A4