De functies van Verhuur, verkoop en bemiddeling verschuiven mogelijk van medewerker klantenservice, commercieel vastgoed, verhuur, balie, reparatieverzoeken en verhuurmakelaar naar servicemedewerker.

Wat gaat er veranderen?

Digitalisering en maatwerk

In 2025 is jouw rol als medewerker Verhuur, verkoop en bemiddeling mogelijk verschoven naar servicemedewerker. Jouw kerntaak is dan waarschijnlijk maatwerkdienstverlening met als doel tevreden huurders.

De verwachting is dat er minder standaard frontofficemedewerkers en administratieve medewerkers voor het uitvoeren van serviceprocessen nodig zijn. Er zal een toenemende behoefte aan frontofficemedewerkers zijn die complexe vraagstukken kunnen afhandelen.

Als servicemedewerker werk je waarschijnlijk intensief samen met mensen binnen en buiten de corporatie om de complexe maatwerkvraagstukken voor huurders op te lossen. Hierbij word jij ondersteund door data en systemen.

Jij ondersteunt daarnaast huurders die niet zelfstandig met automatisering kunnen omgaan.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Werken met een chatbot
  • Huurders helpen met het gebruik van een app van jouw corporatie
  • Systemen raadplegen en gebruik maken van data
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.