De functies van Verhuur, verkoop en bemiddeling verschuiven mogelijk van medewerker klantenservice, commercieel vastgoed, verhuur, balie, reparatieverzoeken en verhuurmakelaar naar servicemedewerker.

Wat gaat er veranderen?

Digitalisering en maatwerk

In 2025 is jouw rol als medewerker Verhuur, verkoop en bemiddeling mogelijk verschoven naar servicemedewerker. Jouw kerntaak is dan waarschijnlijk maatwerkdienstverlening met als doel tevreden huurders.

De verwachting is dat er minder standaard frontofficemedewerkers en administratieve medewerkers voor het uitvoeren van serviceprocessen nodig zijn. Er zal een toenemende behoefte aan frontofficemedewerkers zijn die complexe vraagstukken kunnen afhandelen.

Als servicemedewerker werk je waarschijnlijk intensief samen met mensen binnen en buiten de corporatie om de complexe maatwerkvraagstukken voor huurders op te lossen. Hierbij word jij ondersteund door data en systemen.

Jij ondersteunt daarnaast huurders die niet zelfstandig met automatisering kunnen omgaan.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Werken met een chatbot
  • Huurders helpen met het gebruik van een app van jouw corporatie
  • Systemen raadplegen en gebruik maken van data

Wat willen collega's in jouw vakgebied leren?
De doelgroep en de samenstelling in wijken verandert. Hoe pas je je beleid daarop aan en hoe presenteer je dit beleid? Hoe bied je optimale service en passende woonruimte aan je bewoners met zeer uiteenlopende behoeften aan ondersteuning en begeleiding? Medewerkers in dit vakgebied willen kennis en vaardigheden die hen helpen om deze vragen te beantwoorden.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes verhuur verkoop en bemiddeling A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow verhuur verkoop en bemiddeling zonder leersuggesties A4
Relevante opleidingen